Met de soft start functie voelen kinderen geen schokje bij het optrekken. Geen uitstoot van broeikasgassen stikstofdioxide en fijnstof. Elektrische […]

Waterstof begeeft zich nog duidelijk in de experimentele fase en is daarmee iets voor in de verdere toekomst. Een elektrische […]