In nederland zijn de verkeersborden gedefinieerd in het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 rvv 1990. Wanneer het bord een afwijkende […]